ZNANY PRZYKŁAD

On to, po­społu z rosnącą wciąż liczbą swych następców, przez blisko pół wieku kreślił drogi rozwoju my­ślenia dziecka. Wykazał przy tym, że mniej więcej do dziesiątego czy jedenastego roiku życia dzieci zupełnie inaczej niż normalni dorośli pojmują ta­kie podstawowe kategorie jak przestrzeń, materia, czas i przyczyna. Odkrył to w drodze licznych, nie­zmiernie pomysłowych, choć często w gruncie rze­czy prostych eksperymentów. Weźmy dla ilustra­cji znany przykład. Dorośli uważają za rzecz oczy­wistą, że jeżeli jakiemuś kawałkowi materii nadać inny kształt, to jej ilość nie ulegnie przez to zmia­nie. Chcąc zbadać, czy ta zasada zachowania jest zrozumiała dla małych dzieci, Piaget pokazywał im dwie kulki plasteliny, zawierające według oce­ny dzieci jednakową jej ilość. Następnie rozwałkowywał jedną z nich w kiełbaskę, i otóż dzieci w wieku do siedmiu, ośmiu lat sądziły, że ilość plasteliny w kiełbasce stała się mniejsza.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©