ZNACZENIE UKŁADÓW LOSOWYCH

Natomiast seria sześciu incy­dentów związanych z rybą (jw rozmowach, napi­sach, haftach, snach), dopełniona — w czasie kiedy o    tym pisał — znalezieniem martwej ryby, wzbu­dziła w umyśle Junga podejrzenie znaczącej ko­incydencji. Ostatecznie jednak relegował także tę rybną serię do kategorii pozbawionych znaczenia układów losowych, a wyjaśniając tę decyzję sfor­mułował regułę, iż „ciągi… złożone z całkiem zwy­czajnych wydarzeń muszą na razie być uważane za przypadkowe”. Wydawałoby się zatem, że tylko „nadzwyczajne” wydarzenia kwalifikują się do ka­tegorii znaczących koincydencji, ale „nadzwyczaj­ne w jakim sensie? Istnieją co najmniej dwie zu­pełnie różne interpretacje tego terminu: może on być użyty albo w sensie niezmiernie niskiego prawdopodobieństwa danego zdarzenia, albo ze względu na jego niezwykły charakter i szczególną doniosłość dla osób, których dotyczy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©