ZAINTERESOWANIE ASTROLOGIĄ

Skoro jednak interesowali się oni tak bardzo astrologią, jak moż­na wnosić z faktu, iż nie żałowali trudu i pienię­dzy, by uzyskać swoje horoskopy, to założenie Junga jest podważalne; przynajmniej w niektó­rych przypadkach zgodność horoskopów partnerów z wróżbami tradycyjnie uznawanymi przez astro­logię za pomyślne była zapewne brana pod uwagę jako jeden z czynników przesądzających o wyborze partnera; jeżeli odnosi się to tylko do mniejszości, to już wystarczy, by spowodować właśnie taki wy­nik, jaki otrzymał Jung, a mianowicie trend w kie­runku korzystnym dla astrologii. Nie trzeba więc koniecznie odwoływać się do wyszukanych wyja­śnień opartych na kapryśnym zachowaniu się liczb, traktowanych niczym czynniki działające.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©