WYZNAWANE PRZEZ NAS

Z wyznawanymi przez nas ideologiami religijnymi czy politycznymi a ideami magicznymi, które talk łatwo zastępują tamte — nie jest iw gruncie rzeczy wielka. Chociaż Jung znowu nie wypowiada się w tej sprawie jasno, ma się wrażenie, że chciałby on nie tyle zdeprecjono­wać politykę i religię, ile podnieść wartość przesą­du. W każdym razie traktuje przesąd jako funda­mentalny przymiot ludzkiej psychiki i w pokaźnym zbiorze jego dzieł niewiele znajdzie się prac, które by pozostawiły ten temat całkiem na uboczu. Ob­szerniejszy przegląd nie wchodzi tu w grę, ale (wybierzemy jeden przynajmniej przyczynek, aby przedstawić charakterystyczne cechy jego sposobu myślenia: będzie to wykład wygłoszony w Towa­rzystwie Badań Parapsychologicznych pod tytułem Psychologiczne podstawy wiary w duchy .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©