WYRAZ UZEWNĘTRZNIENIA

Tak więc (według Freuda przesąd jest jednym z wyra­zów uzewnętrzniania się nieświadomych procesów psychicznych, których źródło tkwi w pewnych do­świadczeniach dzieciństwa. Teoretycy zachowania natomiast uważają przesądne poglądy i praktyki za wynik uczenia się, mniej więcej tak samo jak wszystkie inne formy zachowania; z tą tylko róż­nicą, że w przypadku przesądu uczenie się przy­brało niejako zły obrót. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej teoriom behaiwiorystów. Są to najczęściej osobnicy o sztywnym nastawieniu, przeto niewielu z nich zaatakowało na serio problem przesądu. Godny uwagi wyjątek stanowi jeden z ich najwybitniejszych przedstawi­cieli, Skinner; ale chcąc zrozumieć jego teorię, mu­simy cofnąć się i zacząć od Pawłowa, ojca tego kierunku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©