WYRAFINOWANE MECHANIZMY

Po­trzebne są przeto inne, bardziej wyrafinowane me­chanizmy, a jednym z najważniejszych jest lęk i przed sankcjami nadprzyrodzonymi: policjant nie może być zawsze i wszędzie obecny, ale lęk, że złe uczynki zostaną ukarane przez duchy, wolny jest od tego ograniczenia. Whiting wykłada także powody, dla których upiorami są przeważnie du­chy rodziców. Na tej podstawie stawia pewne pytanie i formułuje pewną hipotezę; przedstawią to najlepiej jego własne słowa:„Jakie warunki chowania dzieci prowadzą do zaprzątnięcia umysłów duchami rodzicielskimi? […] Jeżeli osoba opiekująca się dzieckiem i zaspokaja­jąca jego potrzeby bywa często nieobecna wtedy gdy dziecko znajduje się w stanie silnej depry- wacji, a więc głodne, zziębnięte lub cierpiące ja­kąś mną niewygodę — to jest wielce prawdopo­dobne, że pogrąży się ono w fantazmach wyobra­żających matkę lub innego opiekuna zaspokajają­cego jego potrzeby.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©