WIELE TRUDU

Whiting zadał sobie jednakże wiele trudu,aby uzyskać informacje o warunkach chowania dzieci i o lęku przed duchami w przeszło czterdzie­stu społeczeństwach, i zdołał wykazać istnienie zależności na tyle istotnej, że można uznać za nie­prawdopodobne, by była dziełem czystego przy­padku; z drugiej strony robota była daleka od do­skonałości, tak że z pewnością grały tu rolę rów­nież i inne czynniki.Metoda ta zdaje się nęcąca jako zapowiedź no­wego spojrzenia na warunki chowania dzieci, wa­runki, które mają sprzyjać wytwarzaniu się pew­nych szczególnych rodzajów wierzeń. Trzeba jed­nak zwrócić uwagę na jedno poważne ograniczenie: gdy chcemy uzyskać szczegółowe dane o wielu spo­łeczeństwach na całym świecie, jesteśmy siłą rze­czy zdani na materiał etnograficzny o różnej war­tości, częściowo przestarzały i nie zawsze zasługu­jący na zaufanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©