WIELE RYTUAŁÓW

Zauważmy także, że wiele rytuałów zwykło się odprawiać w takim czasie i w takich okoliczno­ściach, kiedy wzmocnienie może z łatwością nastą­pić w wyniku działania przyczyn naturalnych. Tak było w przytoczonym wyżej przykładzie egipskim; podobnie ceremonie sprowadzające deszcz odby­wają się zwykle iwtedy, kiedy powinna się zacząć pora deszczowa. To wszystko nie daje się łatwo wytłumaczyć w kategoriach czysto przypadkowych skojarzeń, jak by chciał Skinner. Innym godnym uwagi aspektem sprawy jest fakt, że wielokrotny brak wzmocnienia wcale nie musi pociągać za sobą wygasania — przyczynę tego zjawiska rozważymy później. To, co zostało powiedziane, (wystarczy do podtrzymania wagi argumentu, iż stosowanie do ludzi wniosków z obserwacji gołębia w sposób tak prosty, jak to proponuje Skinner, nie wytrzymuje krytyki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©