WIĘKSZOŚĆ PSYCHOLOGÓW

Większość psychologów idzie środkiem dro­gi, biorąc od jednych i od drugich to, co im odpo­wiada: albowiem te tak bardzo różniące się od sie­bie perspektywy iwcale nie zawsze są ze sobą sprzeczne. Zachowanie ludzkie jest niezmiernie złożone i muszą istnieć rozmaite sposoby wykry­wania ładu i regularności wśród wielorakich jego aspektów.W rzeczy samej niejedno znakomite studium po­wstało z eklektycznego mariażu psychoanalizy i teo­rii zachowania, aczkolwiek rodowód partnera cie­szącego się gorszą reputacją starano się niekiedy ukryć. Taki mariaż był możliwy, gdyż wszystkie teorie psychologiczne mają jeden element wspólny: jest nim mianowicie teza o modyfikującym wpły­wie doświadczenia na zachowanie; istotne różnice dotyczą tylko sposobu, w jaki się to odbywa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©