WAŻNIEJSZY POWÓD

Drugi, logicznie wcześniejszy powód spro­wadza się do tego, że w niemowlęctwie i dzieciń­stwie wszyscy przechodzimy przez stadium roz­woju umysłowego charakteryzujące się wieloma cechami magii i animizmu. Mówiąc to trzeba się zabezpieczyć przed ryzykiem podejrzenia, iż iktoś tu chciałby utnwalać wysłużony mit, stawiający znak równości między dorosłymi ze społeczeństw pierwotnych a cywilizowanymi dziećmi. Przeciw­nie, rzecz w tym, że dzieci we wszystkich społe­czeństwach, bez względu na poziom technologicz­ny, przechodzą pewne jednakowe etapy rozwoju. Dysponujemy już obecnie wielką liczbą danych na poparcie takiego poglądu, głównie dzięki epoko­wym badaniom szwajcarskiego psychologa Jeana Piageta, jednego z największych obok Freuda i Pawłowa uczonych naszych czasów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©