WARUNKOWANIE SPRAWCZE

Zaczyna tam od wyjaśnienia, że warunkowanie sprawcze, tak u zwierząt, jak i u ludzi, jest nieza­leżne od tego, czy związek między reakcją a bodź­cem wzmacniającym został uświadomiony. Jak wi­dać z doświadczenia z gołębiem, nie jest również konieczne regularne sprzężenie reakcji i wzmoc­nienia; rzeczą istotną jest tylko ich czasowe na­stępstwo, wywołane w dowolny sposób. Organizmy żywe cechuje bezustanna aktywność, zatem bodziec wzmacniający zaiwsze ma szansę coś wzmocnić, a już jednorazowe silne wzmocnienie może mieć poważne konsekwencje. Dochodzimy w ten sposób do definicji: „Jeżeli między reakcją a pojawieniem się bodźca wzmacniającego zachodzi jedynie przy­padkowy związek, to zachowanie nazywamy «przesądnym».”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©