UROCZY PRZYKŁAD

Zacytujmy wyjątkowo uroczy przykład tej ostatniej:„Sześcioletnia dziewczynka spacerowała często ze swą guwernantką nad brzegiem stawu, w któ­rym rosły rzadkie okazy lilii wodnych. Za każdym razem rzucała do wody małe kamyczki, zawsze wy­bierając białe i okrągłe i uważając, żeby guwer­nantka tego nie spostrzegła. Myślała, że w tym miejscu, gdzie wpadły kamyki, zjawią się naza­jutrz lilie. Dlatego też rzucała kamyki bliziutko brzegu — w nadziei, że później potrafi dosięgnąć kwiatów.”Przedstawiwszy różnorakie formy dziecięcej ma­gii Piaget podejmuje wnikliwą dyskusję nad ich źródłami, zestawiając swoje własne opinie z poglą­dami Frazera i Freuda. Wykazuje on, że Frazer dał raczej opis zjawiska niż jego wyjaśnienie, nato­miast koncepcja Freudowska jest wprawdzie bar­dziej adekwatna, ale przypisuje ona jak gdyby małemu dziecku intelektualne kwalifikacje czło­wieka dorosłego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©