U NIEKTÓRYCH OSÓB

Ale skoro tak, to dlaczego u niektórych osób rodzi się na tym tle przekonanie o      wszechmocy ich myśli? Freud w pracy Totem und Tabu tropi genezę takich przekonań aż we wczesnodziecięcym seksualizmie, kiedy to część libido łączy się z formującym się ego; w tym nar­cystycznym stadium rozwoju dziecko ogromnie przecenia skuteczność oddziaływania własnych pro­cesów psychicznych na świat zewnętrzny. Podczas gdy ludzie normalni w zasadzie, choć niecałkowicie, wyrastają z tego stadium, to u niektórych neuro­tyków trwa ono uporczywie z całą siłą tak, że są oni skłonni przypisywać moc sprawczą swoim my­ślom i pragnieniom. Freud sądził, że ta uporczy­wość narcyzmu charakteryzuje również „dzikich”, co tłumaczyłoby ich magiczne wierzenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©