TRUDNE KWESTIE

Są to trudne kwestie, które nie znalazły dotych­czas zadowalającego rozwiązania. Są poszlaki, że pomiędzy symboliką indywidualną a symboliką ry­tuałów społecznych istnieje poważny związek, ale jego charakter nie jest dotychczas znany. Leach, antropolog, przedyskutował ten problem w poucza­jącym eseju.Za punkt wyjścia obrał sobie bada­nia Berga, psychoanalityka, nad symboliką wło­sów. Na podstawie doświadczenia klinicznego z zachodnimi pacjentami Berg doszedł do wniosku, że owłosienie głowy jest symbolem genitaliów. Co za tym idzie, ostrzyżenie lub ogolenie głowy sta­nowi symboliczną „kastrację” i, w szerszym sensie, próbę opanowania pierwotnych popędów agresyw­nych. Berg sam starał się dowieść uniwersalności tej symboliki, powołując się na staromodny raczej materiał etnograficzny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©