TOK ROZUMOWANIA

Tok rozumowania jest, z grubsza biorąc, na­stępujący: niemowlęta w procesie przystosowywa­nia się do rzeczywistości przechodzą przez stadium fantazji; psychozy charakteryzują się nawrotem te­go minionego stadium u człowieka dorosłego; po­dobnie człowiek „pierwotny”, gdy czyni użytek z magii, czerpie swe wierzenia z tego samego wcze­snego stadium. Roheim, jako doświadczony antro­polog, przerasta Freuda zrozumieniem faktu, iż magia w społeczeństwach przedpiśmiennych jest ry­tuałem uspołecznionym; ale problemów, które stąd wynikają, nie udaje mu się rozwiązać. W przeci­wieństwie przecież do spontanicznych kreacji psy- chotytka takie na przykład akty magiczne czarow­nika są w całości społecznie przepisane i przeka­zywane tradycją; czy jest więc sens interpretować je w terminach dziecięcych doświadczeń tego aku­rat człowieka? A jeśli nie, to do czyichże doświad­czeń je odnosić?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©