STARY TERMIN

Ten stary termin: „sugestia prestiżu”, ma nieco tajemniczą aurę, którą jednak łatwo rozwiać. Za­sada, na której zjawisko to się opiera, opracowana w sposób systematyczny przez Festingera, polega po prostu na tym, że tam gdzie brak sprawdzianów obiektywnych, społecznie niezależnych, ludzie oce­niają swoje własne opinie i sądy, porównując je z opiniami i sądami innych. Tak więc w przyto­czonym przykładzie ci (a są oni w większości), którzy nie są pewni swoich zdolności do krytycz­nej oceny tekstu literackiego, kierują się nazwi­skiem autora, wiedząc, że inni, bardziej kompe­tentni od nich, zgodnie uważają go za wielkiego pisarza.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©