SPOSÓB DEFINIOWANIA

Kłopot polega na tym, że przesąd jak już obszernie wyjaśnili­śmy — jest bardzo trudno zdefiniować w taki spo­sób; a ze stressem nie byłoby wiele łatwiej. Mo­żemy być pewni, że w jakimś stopniu obydiwa są obecne wszędzie, ale zadanie wyznaczania stosun­ków ilościowych pomiędzy dwoma tak nieostro wy­odrębnionymi zjawiskami wydaje się z góry bezna­dziejne.Czy zatem nic nie da się zrobić? Odpowiemy na to, że można się skoncentrować na bardziej specy­ficznych przejawach przesądnego zachowania, ta­kich jak opętanie przez duchy, co jest wyraźnie określonym modelem zachowania, niezmiernie roz­powszechnionym tw czasie i w przestrzeni. W staro­żytnej Grecji czciciele Dionizosa doprowadzali się do istnego szału.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©