SERIA CZYNNIKÓW

Niezależnie od tego Muller zanalizował serię czynników, które według astrologów miałyby być pomyślnymi lub niepomyślnymi prognostykami dla małżeństw, i porównywał ze względu na te czyn­niki małżeństwa trwałe i małżeństwa zerwane. Za­ledwie dwa spośród dużej liczby porównań oka­zały się statystycznie istotne, a i te mogą być wy­nikami przypadkowymi. Na przykład jednym z ta­kich podkreślanych przez astrologię czynników jest wzajemny stosunek kątowy pomiędzy pozycjami słońca w momentach narodzin obojga partnerów; tu różnice między trwałymi związkami małżeński­mi a tymi, które zakończyły się rozwodem, miesz­czą się zupełnie dobrze w granicach fluktuacji lo­sowych. Toteż Muller doszedł do wniosku, że „we­ryfikacja statystyczna nie potwierdziła tradycyj­nych mniemań astrologicznych odnoszących się do małżeństwa”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©