ROZPOWSZECHNIONA CZYNNOŚĆ

Przyjrzyjmy się obu tym sprawozda­niom. Dla Fliessa wspomniany zwyczaj jest prototy­pem rytuału magicznego; oto jego opis:„Jedną z najbardziej rozpowszechnionych czyn­ności magicznych praktykowanych we współcze­snym świecie jest „odpukiwanie w drzewo”. Kla­syczne wykonanie tego gestu polega na trzykrot­nym stuknięciu od spodu knykciem zgiętego palca wskazującego przeważnie w stół, parapet lub tp. Te same osoby, które najgłośniej obwieszczają, że są wolne od przesądów, przestrzegają tego rytuału z największą gorliwością. Podczas gdy rozglądają się za odpowiednim, tj. za niewątpliwie drewnia­nym przedmiotem, przybierają mniej lub bardziej wdzięczną postawę dystansu z uśmiechem pobła­żania. Muszą odpukać w drzewo, aby Los nie od­wrócił pomyślnego biegu spraw, z którego wyra­ziły właśnie zadowolenie.”’

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©