RÓŻNICE W OBYCZAJOWOŚCI

Zwyczaje nie stają się z dnia na dzień obowiązującymi wzorcami stylu życia. W czasach dominacji środków masowego przekazu i wzajemnego przenikania się różnych kultur coraz wyraźniej zacierają się różnice w obyczajowości. Coraz mniej ważne stają się uwarunkowania historycz­ne i geograficzne, wzrasta natomiast znaczenie aktualnie dokonujących się procesów transformacji. W powyższych procesach uczestniczy całe społeczeństwo, mając do dyspozycji różne sposoby i środki oddziaływa­nia. Jeżeli reklamy, muzyka, filmy będą sprzyjać tworzeniu i propagowa­niu mody picia czy zażywania środków psychoaktywnych, a subkultury będą oferować najbardziej atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, gdyż brak innej alternatywy, to narkomania, po­dobnie jak palenie i picie alkoholu, będzie należała do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych wzorców samorealizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©