ROZLEGŁA INTERPRETACJA

Samo twierdzenie, rzecz jasna, nie wystarcza Jung, który sam siebie uważał przede wszystkim za uczonego, wiedział doskonale, że jeśli ma prze­konać innych, to musi jakoś empirycznie zade­monstrować synchroniczność w działaniu. Toteż rozglądał się dookoła za dającymi się zastosować metodami i zrazu skierował swą uwagę na I Czing; jest to starożytna chińska technika wróżenia ze wzorów, w jakie układają się rozrzucone łodygi krwawnika. Metoda ta zdążyła obrosnąć rozległą interpretacją filozoficzną. Jest ona bardzo zbliżona do średniowiecznej zachodniej geomancji oraz do Ifa, dziś jeszcze praktykowanej w Afryce Zacho­dniej. Jung ostatecznie porzucił pomysł wykorzy­stania I Czing, ponieważ jej (wyniki nie poddają się analizie statystycznej. Z kolei postanowił wyko­rzystać astrologię i zaryzykował tak przez siebie nazwany „eksperyment astrologiczny”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©