ROLA CZYNNIKÓW

Rozważania o roli tych czynników będziemy kon­tynuować iw jednym z dalszych rozdziałów. Obec­nie przyjrzyjmy się, jak przebiegają procesy wpły­wu w małych grupach, którym poświęcono wiele badań w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci. Skoro niektóre najbardziej efektowne spośród rze­komych zjawisk zachodzą właśnie w małych gru­pach, typowych dla seansu spirytystycznego, to wyniki tych prac będą tu miały zastosowanie. W przeszłości krytycy wskazywali zwykle na iwa- runki fizykalne, na przykład na słabe oświetlenie, jako na prawdopodobne źródło błędu. Niektóre badania wskazują wszakże, iż proces psychologicz­ny uruchamiany w małych grupach może być rów­nie istotny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©