REALISTYCZNA PRZESTROGA

Przestroga realistyczna zdefi­niowana jest jako taka, której nierespektoiwanie pociągnie za sobą cierpienie pochodzące z określo­nego źródła; przestroga nierealistyczna to taka, której nierespektowanie nie będzie miało tego ro­dzaju następstw. Młodzież plemienia Kwoma jest stale przestrzegana przed niebezpieczeństwami gro­żącymi zarówno ze strony środowiska przyrodni­czego, jak i społecznego. Oto kilka przykładów przestróg realistycznych: unikaj trujących pokar­mów (choroba lub śmierć), szanuj cudzą własność (ukaranie przez właściciela), nie chodź sam w mo­kradła (niebezpieczeństwo dzików lub krokodyli), chłopcy nie powinni się gapić na genitalia kobiet (one ich ukarzą), dziewczęta nie powinny zachowy­wać się nieprzyzwoicie (będą krytykowane).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©