PRZESUNIĘCIE INTERPRETACJI

Później jednak zainteresowanie przesu­nęło się ku problemowi, który nas tutaj właśnie obchodzi: jaki mianowicie typ społeczny reprezen­tują osoby wybierane — jeśli wolno się tak wy­razić — przez duchy na swe media. Poniższą krót­ką relację zaczerpnąłem — za co jestem wielce zobowiązany — ze znakomitego, poświęconego pa­mięci Malinowskiego, wykładu I. M. Lewisa . Kie­dy gromadził on obserwacje w toku własnej pra­cy terenowej wśród plemion somalijskich, uderzy­ło go, iż opętanie sprawia wrażenie jak gdyby orę­ża iw wojnie płci. Przystąpił zatem do zbierania licznych przykładów ze sprawozdań etnograficz­nych odnoszących się do innych obszarów i wy­glądało na to, że dane są zgodne z tą koncepcją.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©