PRZESĄD JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE

Wykazano na przykład, że im | dłużej etnograf pozostaje w terenie i im lepiej za­znajamia się z językiem tubylców, tym bardziej staje się prawdopodobne, że uda mu się stwier­dzić istnienie wiary w sztukę czarów.17 Na szczęście najnowsze doniesienia antropologiczne są już wol­ne od takich mankamentów i obecnie przyjrzymy się innej perspektywie, którą one otwierają.Wprawdzie skoncentro­waliśmy się na psychologicznych aspektach prze­sądu, ale przecież czynniki społeczne wciąż i nie­uchronnie same się narzucały. Tak więc pokaza­liśmy, że Skinner milcząco zakłada niektóre fak- ty, które próbuje wyjaśnić, a to przez niedostateczne uwzględnienie roli transmisji społecznej. Początki większości przesądów giną w mrokach czasu: możemy co najwyżej snuć nie dające się skontrolować spekulacje. Ale od czasu do czasu ro­dzą się jednak nowe przesądy zbiorowe i to daje nam sposobność do studiowania ich genezy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©