PRZEKONANIE PACJENTA

Pacjent może być prze­konany, że jego obowiązkiem jest utrzymywanie słońca w posadach albo że potrafi sprawiać ludziom nowe ciała czy też panować nad całym światem. Częstszy chyba jednak jest lęk chorych przed ma­gicznymi groźbami z zewnątrz; przed szatanami dodającymi im trucizny do pożywienia, duchami wysysającymi z nich żywotną substancję lub też tajemniczymi maszynami, którymi ktoś się posłu­guje, by wywierać na nich wpływ i szkodzić im. literatura psychiatryczna poświęciła wiele uwagi tym symptomom i omawianie ich wykraczałoby poza ramy niniejszego eseju. Interesuje nas tutaj głównie podobieństwo między objawami spoty­kanymi u pacjentów klinik psychiatrycznych iw uprzemysłowionych krajach Zachodu a wierze­niami ludzi normalnych w innych kulturach. Roheim, który był jednocześnie antropologiem i psy­choanalitykiem, kładł na tę sprawę szczególnie sil­ny nacisk.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©