PROWADZONE BADANIA

Prowadził on badania tereno­we wśród jednego z plemion Nowej Gwinei i jed­nym z jego celów było badanie społecznego prze­kazywania (w odróżnieniu od pochodzenia) wie­rzeń nadprzyrodzonych, m. in. wiary w duchy, iw czary i w olbrzymie potwory zwane marsalai. W jaki sposób wpaja się te wierzenia? Według Whitinga zasadniczym procesem jest generalizacja wychodząca od niebezpieczeństw realnych. Termin „generalizacja” stosuje się tu w znaczeniu tech­nicznym: oznacza on reakcję warunkową na bo­dziec, który jest tylko pod pewnymi względami po­dobny do bodźca warunkowego, ale nieidentyczny z nim. Biorąc to za punkt wyjścia, Whiting doko­nał rozróżnienia między realistycznymi przestro­gami udzielanymi przez osoby odpowiedzialne za kierowanie młodzieżą i za kontrolę jej zachowania, które określa on — w szerokim sensie słowa — jako „nauczycieli”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©