POMIMO ROZBIEŻNOŚCI

Pomimo zasadniczej rozbieżności między stanowiskami Freuda i Junga w tej dziedzinie mają oni jednak pewne poglądy wspólne. Obydwaj zgadzają się, ze przesądne wierzenia i praktyki są głęboko zakorzenione w nieświadomych procesach udzkiej psychiki. Obydwaj utrzymują, że przesąd nie jest sprawą przeszłości ani też nie ogranicza się do środowisk mniej wykształconych — jest on przez nich rozpatrywany rzeczywiście jako istotna cząstka struktury psychicznej każdego człowieka, cząstka, która w pewnych warunkach może wydostać się na powierzchnię. Obydwaj opierali swoje teoretyczne sformułowania na materiale czerpa­nym głównie z historii przypadków swoich pacjen­tów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©