PODSUMOWANIE INTERPRETACJI

Oto jak Freud podsumował siwoją in­terpretację: „…to, na widok przyjaciela z dawnych lat powstałe, złudzenie snu proroczego równa się mniej więcej następującym słowom: «Ach, dokto­rze, przypominasz mi pan teraz ubiegłe czasy, kie­dy nigdy nie musiałam na próżno czekać na N., gdyśmy się spotkać umówili.»”Analiza tego przypadku ilustruje metodę, jaką Freud stosował do badania przesądu, jak i do in­nych obszarów funkcjonowania psychiki. Drążył on życie emocjonalne swych pacjentów i nader często, odważnie i uczciwie, swoje własne, aby odkryć pra­wo, które w jego przekonaniu determinuje czyn­ności uznawane dawniej za zdarzenia przypadko­we. Jednakże związki, które trzeba ujawnić, aby wyjaśnić wydarzenie tego rodzaju, są zazwyczaj bardzo zawiłe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©