PODOBNIE JAK GOŁĘBIE

Skinner dowodzi, że ludzie przypominają pod tym względem gołębie. Przyznaje, co prawda, że tylko mała część przypadkowych koincydencji ro­dzi rytualne przesądne praktyki, ale twierdzi sta­nowczo, że działa tu identyczna zasada. Pienwszym podanym przez niego przykładem jest znalezienie banknotu q dużej wartości podczas spaceru po parku. „Można przyjąć, że to wszystko, co ro­biliśmy w chwili spostrzeżenia banknotu albo tuż przedtem, ulegnie wzmocnieniu.” Przypuszczalnie więc wzrośnie prawdopodobieństwo powtarzania następującego ciągu zachowań: pójście na spacer — wejście do tego właśnie parku — uważne rozgląda­nie się po ziemi itd. Skinner przyznaje, że w prak­tyce niełatwo byłoby tego dowieść, a także że nie jest to jeszcze przesąd, ale — bądź co bądź — ciąg zachowań, których niepodobna uznać za „funkcjo­nalne” w sensie poważnego zwiększenia szans zna­lezienia przez nas drugiego banknotu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©