OPISANE SPOSOBY

Tak więc opisane przez Tylora sposoby myślenia Frazer przekształcił w „prawa”, w które „dzicy” jakoby implicite wierzą i które stosują. Wprowadził tym samym kategoryczne rozróżnienie między myśleniem „dzikich” i „cywilizowanych”, co — jak się zdaje — nie leżało w intencjach Ty- lora. Nie ulega jednak wątpliwości, że obaj inter­pretowali przesąd jako błąd logicznego myślenia. Poddając się wpływowi racjonalistycznej aury swo­jej epoki, pojmowali „dzikich” jako ludzi działa­jących w zasadzie racjonalnie, którzy starają się dociec prawdy, jednakże bez powodzenia.To podstawowe założenie „szkoły angielskiej”, jak ją wówczas nazywano, zostało zakwestionowa­ne przez wybitnego ucznia francuskiego socjologa Durkheima — Levy-Bruhla.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©