OGÓLNA TEZA

Teza ogólna, sformułowana po raz pierwszy przez Evans-Pritcharda i później obszernie udoku­mentowana dla różnorakich społeczeństw, brzmi, że wierzenia, które naiwni Europejczycy uważają za grube przesądy, nie są wcale dziwacznymi i bez­użytecznymi naroślami, jakimiś jaberracjami ludz­kiego^ ducha. Przeciwnie, pojawiają się one jako wskaźniki społecznych konfliktów i napięć, skoro niefortunne zdarzenie wiąże się z tarciami po­między ludźmi; ale także jako konstrukcja, w któ­rej ramach napięcia i wrogości mogą być reduko­wane, skoro istnieją przepisane sposoby naprawy zakłóconych w taki sposób więzi społecznych oraz specjaliści w osobach wróżbitów, których funkcja polega na działaniu mediacyjnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©