OCZYWISTA ODPOWIEDŹ

Paul Bohannan ułożył to w formę sylogizmu:Przesłanka większa. Choroba jest szerzona przez czarownice. Przesłanka mniejsza: Choroba szerzy się.Konkluzja: Czarownice są obecne.Wtedy powstaje pytanie: kto? Czasami odpo­wiedź jest dla zainteresowanych oczywista — i wte­dy występują z oskarżeniem; tw pozostałych przy­padkach trzeba się odwołać do wróżbitów i wy­roczni. Bez względu na metodę wynik będzie taki, że konkretne jednostki zostaną wskazane palcem. Przedstawi im się „dowody” — i tutaj reakcje by­wają rozmaite. W niektórych społeczeństwach, jak u Azandów badanych przez Evans-Pritcharda, oskarżeni niemal zawsze albo wołają, że są nie­winni, albo przynajmniej przeczą, jakoby wyrzą­dzili zło rozmyślnie, i odiwołują uroczyście wszelką złą myśl, jaką mogli nieświadomie skierować ku ofierze; tym samym droga do wyzdrowienia zostaje otwarta i leczenie może się stać skuteczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©