OBSZERNY ZBIÓR RELACJI

Praca ta zawiera obszerny zbiór relacji o doznaniach paranormalnych. Autorka nie może się zdecydować, czy uznać te relacje za obiek­tywnie prawdziwe, na pozór traktuje je wyłącznie jako fenomeny psychologiczne, ale język raz po raz zdradza jej przekonanie o prawdziwości przynaj­mniej części z nich. Nas jednak obchodzi przede wszystkim sposób, w jaki zjawiska te są interpretowane w terminach synchroniczności. Dowiadujemy się, że są one prze­jawami archetypów, wytwarzających tendencję do paralelizmu zdarzeń. To właśnie archetyp odsłania się w tych zdarzeniach jako ich sens lub znaczenie. Autorka pisze dalej: „W «uporządkowaniu zdarzeń* synchronicznych fakty wewnętrzne i zewnętrzne, psychiczne i fizyczne, subiektywne i obiektywne, teraźniejsze i przyszłe są zespolone w jedność do­świadczenia i znaczenia.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©