NIEŚWIADOMOŚĆ ZBIOROWA

Nieświadomość zbiorowa podlega wpływom spo­łecznych, politycznych i religijnych warunków da­nego społeczeństwa. Zmiany zewnętrzne bywają często poprzedzane aktywizacją treści nieświado­mości zbiorowej, przygotowującą wprawdzie jedno­stki do mających nastąpić przemian, ale zarazem stającą się źródłem zaburzeń psychicznych. Ludzie mogą iwówczas zacząć brać treści zbiorowej nie­świadomości za rzeczywistość — co jest już sta­nem patologicznym. Według Junga:„Duchy to kompleksy zbiorowej nieświadomości, pojawiające się bądź wtedy, gdy jednostka traci przystosowanie do rzeczywistości, bądź też gdy cały lud stara się zastąpić nieodpowiednie nasta­wienie przez nowe. Są to zatem albo patologiczne fantazmy, albo nowe, jeszcze nie znane idee.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©