NIEPRZERWANY ŁAŃCUCH

Mamy tu znowu nieprzerwany łańcuch przyczynowy tego samego typu, który byłby prze­cież z pewnością zakwalifikowany jako koincy­dencja.Cytowani autorzy wskazują także, gdzie tkwi zasadnicza trudność oceny, czy jakaś szczególna koniunkcja zdarzeń może, czy też nie może być uznana za koincydencję: „Do jakiego mianowicie stopnia nieprawdopodobna musi być koniunkcja — pytają — aby zaszeregować ją jako koincydencję,w śiwietle jakiej wiedzy jej prawdopodobieństwo ma być szacowane?” I konkludują: „Jedyna od­powiedź na to brzmi: «Bardzo mało prawdopodob­na w świetle wiedzy dostępnej zwykłym ludziom».” dopuszczając takie rozwiązanie, już tym samym poddali swoją pozycję: albowiem „zwykli ludzie” będą się między sobą bardzo różnić w swoich oce­nach prawdopodobieństwa, zależnych wszak od ich wcześniejszych dośiwiadczeń, wierzeń i wartości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©