NIEKTÓRE CHOROBY

Niektóre choroby, porażenia i reakcje alergiczne, trwają na tyle krótko, że jakikol­wiek środek przedsięwzięty w celu «wyleczenia»ma szansę otrzymać wzmocnienie, w chwili gdy stan powraca do normy. Środek taki nie musi być wcale rzeczywistym powodem wyleczenia. Wydaje się, że szczegółowo wypracowane rytuały nienau­kowej medycyny dadzą się wyjaśnić tym charak­terystycznym przebiegiem wielu schorzeń.”W taki właśnie sposób, dowodzi Skinner, poży­teczny normalnie mechanizm warunkowania może działać wadliwie i im mniej wzmocnień potrzeba, aby zmienić prawdopodobieństwo danej reakcji, tym większe ryzyko, że zwykła koincydencja spo­woduje przesąd. Skinner uprzedza narzucające się w tym miejscu zastrzeżenia przyznając, że przesąd w społeczeństwie ludzkim z reguły nie obywa się bez formuł słownych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©