NIEFORTUNNA NAZWA

Nazwa ta była wybrana niezbyt fortunnie, bowiem pospołu z niektórymi innymi dwuznacznymi sformułowa­niami sugerowała ona czytelnikom Junga mylne mniemanie, jakoby celem eksperymentu było sprawdzenie zasadności astrologii; później Jung uporczywie podkreślał, że jego rzeczywistym za­miarem było stworzenie empirycznej bazy dla po­jęcia synchroniczności.Ażeby uniknąć wątpliwości związanych nie­uchronnie z diagnozowaniem ludzkich charakte­rów, Jung postanowił ograniczyć się do surowych faktów, mianowicie do związków małżeńskich. Astrologia zawsze twierdziła, że pewne koniunkcje, na przykład słońca i księżyca, mają związek z mał­żeństwem; zatem jeżeli synchroniczność działa, to należałoby się spodziewać, iż w horoskopach par­tnerów małżeńskich takie koniunkcje wystąpią wyraźnie częściej niż w horoskopach par nie zaślu­bionych. Jungowi udało się zebrać horoskopy 483 par małżeńskich, to jest blisko tysiąca osób, i do­konać ich analizy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©