NIE SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ

Wykazał on, że mając do czynienia z nonkonformistą członkowie grupy będą łączyli swoje zdolności perswazyjne, aby wy- musić na nim zmianę nastawienia i dostosowanie się do obowiązującej linii. Jeśli zaś nie spełni on tych oczekiwań, to może zostać wydalony z grupy, a w społeczeństwie preindustrialnym bywa to ka­tastrofą życiową. Funkcjonują tu więc silne mecha­nizmy psychologiczne zabezpieczające jednolitość przekonań, choćby przekonania te były przesądne i błędne.Zanim zamkniemy te rozważania, chciałbym opo­wiedzieć o osobistym doświadczeniu, pokazującym, jak silne bywają efekty oczekiwań. Wiele lat temu znalazłem się po obiedzie w towarzystwie sześciu innych osób i rozmowa krętymi drogami zmierzała ‚ku zjawiskom nadprzyrodzonym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©