NARKOMANIA JAKO CHOROBA

Jeżeli narkomania jest chorobą, a z całą pewnością osoba uzależniona od środków psychoaktywnych jest chora, to obowiąz­kiem państwa jest zapewnienie możliwości leczenia, powinnością zaś cho­rego jest szukanie pomocy i poddanie się leczeniu. W społeczeństwie cywi­lizowanym każdą chorobę, bez względu na domniemany stopień osobistej odpowiedzialności za jej powstanie, traktuje się jako niesprawność fizyczną lub psychiczną. Nie można więc karać chorego za to, że jest chory, można natomiast nakłaniać go do tego, aby poddał się leczeniu. Z kolei narkomania jako zjawisko z kręgu dewiacji zakłócającej ży­cie społeczne podlega sankcjom prawa, którego zadaniem jest regulowa­nie zasad życia społeczeństwa. Jednakże karać należy przede wszystkim tych, którzy produkują i rozprowadzają środki psychoaktywne, czerpiąc z tego zyski.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©