MYŚLI, UCZUCIA I PRAGNIENIA

Myśli, uczucia i pragnienia dziecka są zmieszane z tym, co moglibyśmy nazwać zewnętrzną rzeczywisto­ścią, do której się one odnoszą. Procesy psychiczne są więc obiektywizowane, rzeczy zaś obdarzane ce­chami psychicznymi. Sny iwydają się czymś, co przychodzi z zewnątrz, słowa są nierozłącznie związane z przedmiotami, których dotyczą, a mó­wienie uważa się za sposób oddziaływania na rze­czy. I odwrotnie, świat fizyczny nie jest ostro od­graniczony jako materialny i nieożywiony, ale przeciwnie — jest pojmowany tak, jak gdyby po­siadał życie, świadomość i wolę.Pod wieloma względami jest to wszechświat dziwniejszy od tego, który Alicja oglądała wszedłszy w zwierciadło, gdyż Alicja bądź co bądź zachowała poczucie odrębnej osobowości, służącej jej za nor­mę, wedle której mogła oceniać swoje groteskowe otoczenie. Świat maleńkiego dziecka ma prawdopo­dobnie niektóre cechy „świata w zwierciadle”, ale tkwiąc w nim dziecko nie byłoby bynajmniej zdu­mione widokiem gadającej chińskiej lilii albo sie­dzącej na krześle baraniej nogi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©