MIĘDZY INTERPRETACJĄ

Między własną interpretacją Junga a przedsta­wioną powyżej interpretacją alternatywną zacho­dzi pewne powierzchowne podobieństwo, obie bo­wiem odwołują się do procesów psychicznych; dla­tego też trzeba tu wydobyć główną dzielącą je różnicę. Jung mówił, że „treść postrzegana przez obserwatora może być w tym samym czasie przed­stawiona przez inne, zewnętrzne zdarzenie, bez żad­nego związku przyczynowego”. W znanym nam już przykładzie sen pacjentki byłby treścią, a jedno­czesne zjawienie się chrząszcza — zdarzeniem ze­wnętrznym. Gdy przedstawia się sytuację w taki sposób, powstaje pytanie, jak może dojść do takiej zgodności przy braku jakiejkolwiek bezpośredniej więzi przyczynowej; Jung odpowiada na to, że uak­tywnienie się archetypu w emocjonalnie obciążonej sytuacji wywołało, synchronistycznie, zdarzenie zewnętrzne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©