JEDNE Z PRZODKÓW

Jeden z jego przykładów pochodzi z Afryki Wscho­dniej, gdzie istnieją kapryśne duchy szczególnego rodzaju:„Nie oddaje im się czci, ale dręczą one często ko­biety Kamba, które muszą być wtenczas egzorcyz- mowane. Tak jak przy wszelkim opętaniu, dotknię­te tym kobiety «mielą językami» w jakimś nie­pojętym narzeczu — ale mimo trudności porozu­mienia się ich żądania są dostatecznie wyraźne. Domagają się one darów i względów od swoich mężczyzn, zwykle od mężów, przy czym każdy duch prosi o rzeczy stosowne do miejsca jego po­chodzenia. Tak iwięc duchy Swahili żądają haftowanych kapeluszy arabskich, a duchy europejskie — arty­kułów pochodzenia europejskiego. Kobiety wyko­rzystują ten kult, aby zmusić swych mężów do ku­pienia im nowych spódniczek.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©