INTERESUJĄCE ROZWAŻANIA

Rozważania Marmora są bardzo interesujące, zwłaszcza gdy umieszczają problem w kontekście historycznym. Ale nie można powiedzieć, żeby udało mu się uporać z pytaniem, dlaczego odpuki- wanie w drzewo miałoby łagodzić niepokój. Fliess zaczyna na podobną nutę, utrzymując, że „jedno­stka jest zmuszana do wykonywania tego rytuału przez pełne lęku napięcie, wywołane antycypowa­niem zagrożenia ze strony «losu» (dawniej rodzi­ców)”. Jednakże uznaje to za interpretację powierz­chowną i twierdzi, że wyjaśnienia trzeba szukać w głębszych pokładach psychiki, sięgając wstecz aż do przededypalnego okresu niemowlęctwa. We­dług niego symbolikę rytuału można iwyrazić trze­ma równaniami: drzewo = matka; palec = penis; trzy = męskie genitalia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©