DWA AUTORYTETY

Dwa (wybitne autorytety proponują następujące sformułowanie: „Mówimy o koincydencji wtedy, gdy: 1) koniunk- cja dwóch lub więcej zdarzeń w pewnych stosun­kach przestrzennych lub czasowych jest na pod­stawie zwykłych norm wysoce nieprawdopodobna i 2) jest z jakiegoś powodu znacząca czy też donio­sła, przy założeniu 3), iż zdarzenia te nie zostały przez ludzi zaplanowane i 4) są wzajem od siebie niezależne.” 14 Przykład, który ma ilustrować tę definicję, zno- iwu dotyczy drzewa — u autorów piszących o koin­cydencji drzewa cieszą się doprawdy niezwykłą popularnością. A więc mamy taki przypadek, kie­dy osoba A uderza osobę B, a ta, zamroczona cio­sem, wali się na ziemię; w tym samym momencie pada drzewo, miażdżąc B na śmierć. Historia ta spełnia wymagania definicji, gdyż jest: 1) rzadką kombinacją zdarzeń, 2) doniosła, jako że kończy się śmiercią, 3) nie spowodowana przez A w spo­sób zamierzony, 4) cios oraz upadek drzewa były od siebie wzajem niezależne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©