DOSTARCZONE INSTRUKCJE

Dostarczone przez Price’a in­strukcje nie tylko umocniły ogólne oczekiwanie, że zajdą jakieś wypadki o przyczynach paranor­malnych,^ ale także wytworzyły nastawienie men­talne zwiększające prawdopodobieństwo, iż obser­watorzy będą postrzegali i tłumaczyli sobie po­szczególne zjawiska w sposób zgodny z tym ogól­nym oczekiwaniem. Podobne procesy były grun­townie badane w eksperymentach laboratoryj­nych. Jeśli na przykład badanym kazano się spo­dziewać, że bardzo krótko eksponowane słowa będą miały coś wspólnego z ptakami, to bezsensowne słowo „pasrot” widzieli oni najczęściej jako „par- rot (papuga); jeżeli natomiast poprzedzające in­strukcje napomykały o podróży, to samo słowo było ^ zwykle odczytywane jako „passport”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©