CECHY SYNCHRONICZNOŚCI

Na wstępie trzeba powiedzieć coś więcej, która jest jedną z kluczowych cech syn­chroniczności. Zdarzenia synchronistyczne są we­dług Junga niewyjaśnialne nie dlatego, że nie zna­my przyczyny, lecz dlatego, że w kategoriach inte­lektualnych nie można sobie w ogóle tej przyczyny wyobrazić. I tak w odniesieniu do astrologii Jung rozważał możliwość istnienia „związku przyczyno­wego między planetarnymi aspektami dyspozycji psychofizjologicznej” jedynie po to, aby hipotezę taką odrzucić; w ten sposób pozostaje nam tylko synchroniczność. Jest jednak jeszcze inna alterna­tywa. Jung otrzymał horoskopy od ofiarodawców z Zurychu, Londynu, Rzymu i Wiednia. Ci ofiaro­dawcy, przypomnijmy, to pary małżeńskie. Otóż rozumowanie Junga zakłada, że nie było związku między układami planet iw chwili urodzin tych lu­dzi a ich późniejszymi małżeństwami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©