Kategoria: Urbanistyka w Polsce

Współczesne formy społeczeństw

Obecnie możemy każdym społeczeństwie wyróżnić kilka różnorodnych jego form. Oznacza to, że wyróżniamy społeczeństwo postindustrialne, które to istnieje głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. Takie społeczeństwo postało drugiej połowie XX wieku. Wówczas to, bowiem nastąpiła automatyzacja produkcji, zaś w bardzo krótkim czasie społeczeństwo to rozprzestrzeniło się na inne kraje istniejące w Europie. Dziś mamy do czynienia z nim niemal w każdym kraju na świecie. Innym niezwykle ważnym typem społeczeństwa, jakie to istnieje w spółczesnym świecie jest społeczeństwo globalne. Cechuje się ono przede wszystkim postępem naukowym we wszystkich dziedzinach wiedzy. Dodatkowo społeczeństwo to charakteryzuje się wspólnotą pomiędzy ludźmi, jacy dziś żyją na świecie. Twórcą, który dokonał tego podziału, był na początku dwudziestego pierwszego wieku socjolog Herbert Marshall MacLuhan. Dziś uważa się, ze społeczeństwo globalne istnieje na całym świecie, dzięki czemu wszyscy ludzie mogą dążyć do wzajemnego pokoju, a przede wszystkim do ciągłego postępu.

Polska ważnym krajem Europy

Polska jest krajem, który od stuleci miał bezpośredni lub pośredni wpływ na dzieje Europy. Od samego początku istnienia naszego kraju, nasi sąsiedzi próbowali zabrać nam część naszej ziemi. W osiemnastym wieku znaleźliśmy się pod zaborami i przez sto dwadzieścia trzy lata straciliśmy całkowicie nasze granice. Obecnie należymy do Unii Europejskiej, a teren naszego kraju zamieszkuje ponad trzydzieści osiem milionów ludzi. Wśród nich są liczne mniejszości narodowe i etniczne, z których największą grupę stanowi mniejszość niemiecka. W najbliższych dniach Polacy mogą zadecydować o przyszłości polskiej polityki. Będą mieli okazję poprzez październikowe wybory do sejmu i senatu. Aby nasz głos nie był oddany na nieodpowiedniego kandydata powinniśmy już teraz spróbować zadecydować na kogo będziemy głosować. Pomóc nam mogą, liczne bilbordy, transparenty, reklamy i ulotki. Które codziennie mijamy na ulicy. Czasami wystarczy podnieść głowę do góry i na chwilkę przystanąć, by przeczytać co ważnego mają nam do powiedzenia kandydaci.