Kategoria: Problemy zawodowe

Jak długo będziemy musieli pracować

Rząd konsekwentnie realizuje kolejne kroki, zmierzające do przeprowadzenia zapowiadanej już podczas expose premiera ustawy emerytalnej. Chodzi o przyjęcie szeregu reform dotyczących przede wszystkim wydłużenia wieku, kiedy będziemy mogli przechodzić na emerytury. Ostatnio w Sejmie został odrzucony, po niezwykle burzliwej dyskusji, wniosek Solidarności o zorganizowanie w tej sprawie referendum ogólnokrajowego. Ostatnio rząd zaczął emitować coraz to nowe spoty, reklamujące wprowadzanie nowych, korzystnych zmian w ustawie emerytalnej. W spotach tych mówi się miedzy innymi o tym, że dłużej pracować będą musieli nie tylko zwykli pracownicy, ale też przedstawiciele grup dotychczas pod tym względem uprzywilejowanych, jak sędziowie, prokuratorzy, pracownicy służb mundurowych czy też rolnicy. Kampania rządowa przekonuje, że zmiany są konieczne, gdyż system emerytalny, w dobie coraz mniejszego przyrostu naturalnego w naszym kraju, nie da sobie po prostu rady z wypłacaniem na bieżąco świadczeń. Według proponowanych zmian, również rolnicy będą pracowali do 67 roku życia.

Czy warunki życia mają wpływa na zachowania ekstremalne

Badania psychologiczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych a dotyczące badań podatności na radykalne zachowania nawiązane z religią wykazały, że podatność taka jest związana z warunkami życia, a w szczególności, czy dane osoby były poddawane długotrwałemu stresowi czy też niepokojowi. Dużo częściej osoby deklarujące gotowość oddania życia w imię wartości wyższych, czyli na przykład dobra własnego narodu czy religii, żyją w trudnych warunkach, są zestresowane. Z badań wynika więc, że na przyswajanie ekstremalnych ideologii ma bardzo duży wpływ jaka atmosfera otacza danego człowieka, czy jest spokojna czy nerwowa. Właśnie nerwowa atmosfera wpływa na takie przyswajanie. Można to wytłumaczyć w ten sposób, że człowiek w sytuacji kiedy nie radzi sobie ze swoim życiem szuka zastępstwa, czyli sytuacji, kiedy nie będzie musiał myśleć o swoich problemach, tylko w grupie z innymi zajmie się realizacją zamierzeń uważanych przez niego za bardziej wzniosłe. Daje to wtedy poczucie, że jest się ważnym i poczynania te są na tak wielka skalę, że wynoszą tego człowieka, w jego mniemaniu, na szczyt.