Kategoria: Nauka zachowania

Również zielony atrament nadaje się raczej tylko do korespondencji koleżeńskiej

Również zielony atrament nadaje się raczej tylko do korespondencji koleżeńskiej. Nie ma przepisu, że cały papier musi być zapisany treścią lista (w* tym celu niektóre osoby piszą ogromne litery,., nieraz niepotrzebnie). Jednak i napisanie w liście do kochanej cioci zaledwie czterech zdań, które zajmą jedną czwartą kartki z bloku, wygląda nieprzyjemnie. Trzeba wyczuć, jaka ilość tekstu w danym wypadku jest potrzebna. Na papierze papetęryjnym złożonym we dwoje można pisać na wszystkich czterech stronach. Jeśli piszemy króltszy tekst,1 to na pierwszej i trzeciej. Jeśli list jest dłuższy, to od pierwszej strony do ostatniej, a nie w kolejności: pierwsza-trzecia, druga- -ezwarta! W liście zajmującym kilka luźnych kartek należy ponumerować strony. List powinien być napisany porządnie, przejrzyście i czysto.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !

Jak adresować do małżeństwa?

Jak adresować do małżeństwa? Prawidłowa forma Kazimierzo-, stwó Malinowscy wydaje się przebrzmiała, powszechnie zastąpiła ją forina Kazimierzowie —- wcale nie ścisła; bo to Haęctyi lub więcej Kazimierzów, ale cóż robić, już tak się przyjęła, że trudno z nią walczyć. Jfest jeszcze do dyspozycji: Kazimierz i Ja- ‚ nina Malinowscy (lub eleganciej: w odwrotnym porządku imiona, choć dla doręczenia może być lepszy zwrot pierwszy). Uwaga: pisząc list odnoszący się do obojga można śmiało adresować na jedno z małżonków. Wiem, że bywa to przedmiotem konfliktów. Zupełnie niepotrzebnie. Nic złego w pojedynczym adresie, zapewniam. Tylko okolicznościowe kartki czy listy z pozdrowieniami z wczasów, z gratulacjami z okazji srebrnego wesela zawsze adresuje się na oboje małżonków.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !

Na listach czysto prywatnych tytuł’ nie jest konieczny…

Na listach czysto prywatnych tytuł’ nie jest konieczny… chyba że wiemy, iż adresat jest na tym punkcie uczulony albo gdy adresujemy list prywatny na czyjś zakład pracy — w biurach myśli się „funkcjami i. szczeblami”. Skrót tytułu magister — mgr, piszemy zawsze z małej litery. Bez kropki na końcu piszą się te skróty, których ostatnia litera jest ostatnią literą słowa (tytułu), a więc: mgr (magister), dr (doktor). Natomiast gdy skrót jest słowem przerwanym w połowie, piszemy z kropką, a więc Prof. (profesor), doc. (docent), red. (redaktor), inż. (inżynier), dyr. (dyrektor). Niektórzy opuszczają wstępną formułę Ob. czy też WPan i zaczynają od tytułu adresata: Dr Jan Kowalski, a nawet ograniczają się do samego Jan Kowalski, osobiście jednak nie popieram tego, formułkę wstępną uważam za obowiązującą.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !

Karty pocztowe (te bez obrazka) używane są głównie dla korespondencji w bieżących interesach

Karty pocztowe (te bez obrazka) używane są głównie dla korespondencji w bieżących interesach, załatwiania codziennych spraw, można wysłać taką kartę na przykład w odpowiedzi na , anons w gazecie albo z zawiadomieniem, że nie przyjdziemy ną lekcję. W każdym urzędzie pocztowym wisi wzór adresowania listów, więc nie – będę go tu powtarzał. Prócz uniwersalnej formy ‚Ob. przed imieniem i nazwiskiem adresata jest jeszcze -w użyciu WPan, WPani, WPaństwo. Ceremonialna forma Wielce Szanowny. Pan jest już bardzo rzadko używana. Prócz tego wymieniamy skrót tytułu adresata: Ob. Dr Jan Kowalski; jeśli uznamy to za wskazane.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !